บัตรเครดิต
สินเชื่อ
ประกันภัย

SME : สมัครบริการเพื่อวางแผนธุรกิจ ให้เติบโตอย่างมั่นคง

sme
บัตรกดเงินสด
ธนาคาร / สถาบันการเงิน                  ยอดขายตั้งแต่   จุดเด่นของ ผลิตภัณฑ์ โปรโมชั่น สมัคร
  เคทีซี สมัครสินเชื่อพร้อมใช้ เคทีซี
สินเชื่อพร้อมใช้
รายได้
ขั้นต่ำ 12,000
- ผ่อนต่ำ สบายกว่า เพียง 3%
   แต่ไม่ต่ำกว่า 300 บาท
- ไม่มีค่าธรรมเนียมเบิกถอนเงินสด
   ทุกตู้ทั่วไทย และทั่วโลก
- คล่องตัวเสมอ เมื่อชำระค่างวดที่
   ธ.กรุงไทย หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส
   ใน 7-eleven วงเงินจะคืนกลับและ
   เบิกถอนเงินสดได้ทันที
  จ่ายดอกเบี้ยถูก แค่ฉลาดเลือก
  ดอกเบี้ยฯเพียงรอบบัญชีละ 189บาท*
  
  เพียงมียอดเงินต้นคงค้าง ตามกำหนด
  ทุกวันในรอบบัญชีนั้นๆ
  เมื่ออนุมัติระหว่าง
   9 ม.ค. - 30 เม.ย. 2560