กว่า ปี กับลูกค้ากว่า 2 ล้านราย

02-392-5500 | 8.00-19.00 น. (จ.-ส.)

หมายเหตุ
*
- บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าธรรมเนียมรายปีในกรณีที่บัญชีของสมาชิกบัตร ไม่มีการเคลื่อนไหวเป็นเวลาติดต่อกันตั้งแต่ 12 เดือนขึ้นไป
**
- เฉพาะสมาชิกใหม่ที่ได้รับการอนุมัติบัตรหลักตั้งแต่ 1 ต.ค. 52 - 28 ก.พ. 53 และมีการใช้จ่ายผ่านบัตรตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป ภายใน 30 วัน หลังจากได้รับการอนุมัติบัตร (โดยบริษัทฯ จะจัดส่งของสมนาคุณแก่ท่านสมาชิกภายใน 8 - 10 สัปดาห์ หลังจาก การสรุปบัญชีในรอบแรกแล้ว)
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสินค้าที่มีมูลค่าใกล้เคียงในกรณีที่ของสมนาคุณหมดโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
***
- บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าธรรมเนียมรายปีในกรณีที่บัญชีของสมาชิกบัตร ไม่มีการเคลื่อนไหวเป็นเวลาติดต่อกันตั้งแต่ 12 เดือนขึ้นไป

     
พร้อมรับอภิสิทธิ์พิเศษมากมายสำหรับสมาชิกบัตร อาทิ
 • ส่วนลด 1%** ทุกครั้งที่เติมน้ำมันใส ที่ปั๊มคาลเท็กซ์ที่ร่วมรายการ ยกเว้น บัตรแพลตินัม และบัตรดอกเตอร์การ์ด จะได้รับ ส่วนลด 2%***
 • ใช้จ่ายผ่านบัตรทุกๆ 20 บาท ของแต่ละรายการใช้จ่าย รับ 1 คะแนน เพื่อแลกรับของกำนัลในรายการ
  กรุงศรี จีอี โบนัส ฟรี
 • Smart Plan แผนผ่อนชำระสินค้าและบริการแบบแบ่งจ่ายรายเดือนด้วยอัตราค่าดอกเบี้ยแสนต่ำ และระยะเวลาผ่อนชำระนานสูงสุด 10 เดือน
 • Smart Bill บริการชำระค่าสาธารณูปโภคและบริการผ่านบัตร รับควาามสะดวกสะบายในการชำระค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ และค่าบริการต่างๆ
 • ส่วนลดจากร้านค้าชั้นนำมากมาย ทั่วประเทศ ตลอดทั้งปี
 • คะแนนสะสมกรุงศรี จีอี โบนัส จ่ายแแทนเงินสดได้
  ในรายการกรุงศรี จีอี โบนัส ทันใจ 1,000 คะแนน มีค่า 100 บาท
  เพื่อแลกเป็นสินค้าได้ทันทีตามใจคุณ ณ จุดขาย ของร้านค้าที่ร่วมรายการ
     

  จุดเด่นและโปรโมชั่นของบัตร
  1. รับฟรี! Chic Specker** มูลค่า 849 บาท
  เพียงใช้จ่ายผ่านบัตร 3,000 บาทขึ้นไป ภายใน 30 วันหลังจากได้รับอนุมัติบัตร
  2. คืนคุ้มทวีคูณ 2% ,4% , 8%
  รับเงินคืนได้ทั้ง 3 หมวดร้านค้า ไม่ต้องเลือก
  3. ฟรี! ค่าธรรมเนียมแรกเข้า และรายปีตลอดชีพ*
  4. พร้อมรับอภิสิทธิ์พิเศษมากมายสำหรับสมาชิกบัตร อาทิ
   
  - ส่วนลด 2%** ทุกครั้งที่เติมน้ำมันใส ที่ปั้มคาลเท็กซ์ที่ร่วมรายการ
  - ใช้จ่ายผ่านบัตรทุกๆ 20 บาท ของแต่ละรายการใช้จ่าย รับ 1 คะแนน เพื่อแลกรับของกำนัลในรายการกรุงศรี จีอี โบนัส ฟรี
  - Smart Plan แผนผ่อนชำระสินค้าและบริการแบบแบ่งจ่ายรายเดือน ด้วยอัตราค่าดอกเบี้ยแสนต่ำ และระยะเวลาผ่อนชำระนานสูงสุด 10 เดือน
  - Smart Bill บริการชำระค่าสาธารณูปโภคและบริการผ่านบัตร รับความ
  สะดวกสบายในการชำระค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ และบริการต่างๆ
  - ส่วนลดจากร้านค้าชั้นนำมากมาย ทั่วประเทศ ตลอดทั้งปี
  - คะแนนสะสมกรุงศรี จีอี โบนัส จ่ายแทนเงินสดได้ ในรายการ
  กรุงศรี จีอี โบนัส ทันใจ 1,000 คะแนน มีค่า 100 บาท เพื่อแลกเป็นสินค้าได้ทันทีตามใจคุณ ณ จุดขาย ของร้านค้าที่ร่วมรายการ
  คุณสมบัติผู้สมัคร
  - มีอายุ 20-65 ปี
  - มีรายได้ประจำไม่น้อยกว่า 70,000 บาทต่อเดือน
  - กรณีผู้มีรายได้ประจำมีอายุงานตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป
  (โดยนับอายุงานรวมกับที่ทำงานเดิม)
  - มีหมายเลขโทรศัพท์พื้นฐานที่บ้าน หรือที่ทำงาน
  - กรณีเป็นผู้ประกอบการต้องดำเนินธุรกิจมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
  และมีกระแสเงินหมุนเวียนบัญชีขาเข้า 6 เดือนย้อนหลัง นับจากเดือนปัจจุบัน โดยเฉลี่ยต่อเดือน 1,400,000 บาทต่อเดือน
         ค่าธรรมเนียมแรกเข้าและรายปี
  ฟรี! ค่าธรรมเนียมตลอดชีพโดยไม่มีเงื่อนไข
  อัตราดอกเบี้ย 15% ต่อปี
  ค่าธรรมเนียมในการใช้วงเงิน 5% ต่อปี
  ระยะเวลาปลอดดอกเบี้ย สูงสุด 50 วันนับจากวันที่บันทึกรายการ ถึงวันครบกำหนดชำระเงิน
  อัตราชำระคืนขั้นต่ำ 10 % ของยอดเงินตามใบแจ้งยอดรายการ
  ในแต่ละเดือนและไม่น้อยกว่า 500 บาท
  หมายเหตุ
  *
  - บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าธรรมเนียมรายปีในกรณีที่บัญชีของสมาชิกบัตร ไม่มีการเคลื่อนไหวเป็นเวลาติดต่อกันตั้งแต่ 12 เดือนขึ้นไป
  **
  - เฉพาะสมาชิกใหม่ที่ได้รับการอนุมัติบัตรหลักตั้งแต่ 1 ต.ค. 52 - 28 ก.พ. 53 และมีการใช้จ่ายผ่านบัตรตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป ภายใน 30 วัน หลังจากได้รับการอนุมัติบัตร (โดยบริษัทฯ จะจัดส่งของสมนาคุณแก่ท่านสมาชิกภายใน 8 - 10 สัปดาห์ หลังจาก การสรุปบัญชีในรอบแรกแล้ว)
  - บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสินค้าที่มีมูลค่าใกล้เคียงในกรณีที่ของสมนาคุณหมดโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  ***
  - บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าธรรมเนียมรายปีในกรณีที่บัญชีของสมาชิกบัตร ไม่มีการเคลื่อนไหวเป็นเวลาติดต่อกันตั้งแต่ 12 เดือนขึ้นไป

       
  พร้อมรับอภิสิทธิ์พิเศษมากมายสำหรับสมาชิกบัตร อาทิ
 • ส่วนลด 1%** ทุกครั้งที่เติมน้ำมันใส ที่ปั๊มคาลเท็กซ์ที่ร่วมรายการ ยกเว้น บัตรแพลตินัม และบัตรดอกเตอร์การ์ด จะได้รับ ส่วนลด 2%***
 • ใช้จ่ายผ่านบัตรทุกๆ 20 บาท ของแต่ละรายการใช้จ่าย รับ 1 คะแนน เพื่อแลกรับของกำนัลในรายการ
  กรุงศรี จีอี โบนัส ฟรี
 • Smart Plan แผนผ่อนชำระสินค้าและบริการแบบแบ่งจ่ายรายเดือนด้วยอัตราค่าดอกเบี้ยแสนต่ำ และระยะเวลาผ่อนชำระนานสูงสุด 10 เดือน
 • Smart Bill บริการชำระค่าสาธารณูปโภคและบริการผ่านบัตร รับควาามสะดวกสะบายในการชำระค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ และค่าบริการต่างๆ
 • ส่วนลดจากร้านค้าชั้นนำมากมาย ทั่วประเทศ ตลอดทั้งปี
 • คะแนนสะสมกรุงศรี จีอี โบนัส จ่ายแแทนเงินสดได้
  ในรายการกรุงศรี จีอี โบนัส ทันใจ 1,000 คะแนน มีค่า 100 บาท
  เพื่อแลกเป็นสินค้าได้ทันทีตามใจคุณ ณ จุดขาย ของร้านค้าที่ร่วมรายการ
     
  PURE PLATINUM Privileges
  อภิสิทธิ์พิเศษเหนือระดับ เฉพาะบัตรเครดิต กรุงศรี จีอี วีซ่า แพลทินัม
  สะดวกสบายมากกว่
   
  อภิสิทธิ์ใหม่กับ SMART PLAN แผนผ่อนชำระค่าสินค้าและบริการแบบแบ่งจ่ายรายเดือน เพื่อทุกรางวัลชีวิตที่ท่านอยากให้แก่ตัวเองหรือคนสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้า เฟอร์นิเจอร์ โทรศัพท์มือถือ เครื่องประดับ แพคเก็จทัวร์ทั้งในและต่างประเทศ ฯลฯ ด้วยอัตราดอกเบี้ยแสนต่ำ และระยะเวลาผ่อนนานสูงสุด 10 เดือน
  SMART BILL – SMART BILL
  บริการชำระค่าสาธารณูปโภคและบริการผ่านบัตร รับความสะดวกสบาย ในการชำระค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์และบริการต่างๆผ่านบัตรเครดิต กรุงศรี จีอี วีซ่า แพลทินัม
  ระยะเวลาปลอดดอกเบี้ย 50 วัน (สำหรับการซื้อสินค้าและบริการยกเว้นการเบิกเงินสดล่วงหน้า)
  เบิกเงินสดได้สูงสุดถึง 100% ของวงเงินบัตรเครดิต (บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการกำหนดวงเงินเบิกถอนเงินสดของสมาชิก และสงวนสิทธิ์ในการปรับเพิ่มและ / หรือปรับลดวงเงินเบิกถอนเงินสด ตามเกณฑ์ของบริษัทฯ)
  ชำระขั้นต่ำ 500 บาท หรือ 10% ของยอดค้างชำระแล้วแต่ยอดใดจะมากกว่า
  ออกบัตรเสริมได้สูงสุด 4 บัตร
  คะแนนสมกรุงศรี จีอี โบนัส
   
  เพียงใช้จ่ายผ่านบัตร ทุก 20 บาท ของแต่ละรายการใช้จ่ายรับ 1 คะแนนเพื่อแลกรับของกำนัลในรายการ “กรุงศรี จีอี โบนัส” ฟรี
  Platinum Exclusive! – เพียงใช้จ่ายผ่านบัตร ทุก 20 บาท รับคะแนนกรุงศรี จีอี โบนัส 1 คะแนน โดยทุก 2 คะแนนกรุงศรี จีอี โบนัส สามารถโอนได้คะแนน รอยัล ออร์คิด พลัส 1 ไมล์ สะสมเพื่อแลกสิทธิประโยชน์อีกมากมาย
  สมาชิกบัตรกรุงศรี จีอี วีซ่า แพลทินัม สามารถรวบรวมคะแนนสะสมกรุงศรี จีอี โบนัสจากทุกบัตรหลักแต่ละประเภทภายใต้ชื่อและนามสกุลเดียวกันที่มีมากกว่า 1 ใบ เพื่อแลกรับของกำนัลรรวมถึงไมล์สะสม รอยัล ออร์คิด พลัส หรือแลกเป็นเงินสดในช่วงเวลาที่กำหนด

  ความคุ้มครอง
   
  ประกันเครื่องบินล่าช้าหรือยกเลิกเกินกว่า 3 ชั่วโมงขึ้นไป * สมาชิกบัตรที่ชำระตั๋วเครื่องบินด้วย บัตรเครดิตกรุงศรี จีอี วีซ่า แพลทินัม สามารถนำบัตรดังกล่าว ไปซื้อสินค้าและบริการที่จำเป็นอันเนื่องจากเหตุดังกล่าว ในวงเงินสูงสุด 10,000 บาท โดยสมาชิกบัตรจะได้รับความคุ้มครองเฉพาะการเดินทางระหว่างประเทศเท่านั้น

  ประกันกระเป๋าเดินทางสูญหายหรือกระเป๋าเดินทางล่าช้าเกินกว่า 24 ชั่วโมง * สมาชิกบัตรที่ชำระตั๋วเครื่องบินด้วยบัตรเครดิต กรุงศรี จีอี วีซ่า แพลทินัม สามารถนำบัตรดังกล่าวไปซื้อสินค้าและบริการที่จำเป็น อันเนื่องจากเหตุดังกล่าวในวงเงินสูงสุด 5,000 บาท โดยสมาชิกบัตรจะได้รับความคุ้มครองเฉพาะการเดินทางระหว่างประเทศเท่านั้น

  * เงื่อนไขในการเรียกร้องสิทธิ
  สมาชิกบัตรจะต้องส่งหนังสือที่ออกโดยสายการบินเพื่อยืนยันความล่าช้า และใบเสร็จของค่าใช้จ่ายตามสิทธิ์ให้บริษัทฯเพื่อเป็นหลักฐาน
  ในกรณีที่ค่าใช้จ่ายตามสิทธิ์เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ บริษัทจะคืนให้โดยถืออัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ บริษัทฯถูกเรียกเก็บเป็นเงินสุกลไทยเท่านั้น

  - โครงการคุ้มครองค่าใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต กรุงศรี จีอี วีซ่า แพลทินัม ด้วยวงเงินสูงสุดถึง 600,000 บาทในกรณีเจ็บป่วย บาดเจ็บทุพพลภาพ หรือเสียชีวิต

  ส่วนลดถูกใจ
   
  ส่วนลด 2%* ทุกครั้งที่เติมน้ำมันที่ปั๊มคาลเทกซ์ที่ร่วมรายการ
  หมดเขต 31 ธ.ค. 51
  *ส่วนลดไม่เกิน 20 บาท/1 เซลล์สลิป/1หมายเลขบัตร/1 วัน และและไม่เกิน 300 บาท / 1 หมายเลขบัตรสมาชิก/ 1 รอบบัญชี
  ส่วนลดดังกล่าวจะดำเนินการคืนให้กับท่านในรอบบัญชีที่ทำรายการ โดยจะมีรายการแสดงการคืนส่วนลดในใบแจ้งยอดบัญชีค่าใช้จ่ายของท่าน
  ลดค่าธรรมเนียม 50% เมื่อซื้อเช็คเดินทางต่าง
  ลดค่าธรรมเนียม 50% เมื่อซื้อเช็คเดินทางต่างประเทศที่เคาน์เตอร์ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา ทุกสาขา
  รายการส่วนลดจากร้านค้าชั้นนำมากมายทั่วประเทศ ตลอดทั้งปี

  บริการชำระเงิน
   
  บริการรับชำระค่าใช้จ่าย บัตรเครดิต กรุงศรี จีอี วีซ่า แพลทินัม ที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ทุกสาขาทั่วประเทศ ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร หรือ เครื่อง ATM ด้วยบัตรกรุงศรี เอทีเอ็ม/บัตรกรุงศรี วีซ่า อิเล็ดตรอน หรือหักเงินฝาก หรือทาง On-Line ผ่าน Website www.krungsrionline.com โดยไม่คิดค่าบริการ
  บริการรับชำระค่าใช้จ่ายบัตรเครดิต กรุงศรี จีอี วีซ่า แพลทินัม ผ่านชำระผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส อาทิ ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ใกล้บ้านทุกวัน ตลอด 24 ชม. (รับเฉพาะเงินสดไม่เกิน 30,000 บาท/รายการ/จุดบริการ และมีค่าธรรมเนียมเรียกเก็บ ณ จุดรับชำระเงิน)
  บริการรับชำระค่าใช้จ่ายบัตรเครดิต กรุงศรี จีอี วีซ่า แพลทินัม ที่ทำการไปรษณีย์ ที่มีเครื่องหมาย Pay At Post  รับเฉพาะเงินสดไม่เกิน 50,000 บาท/รายการ/จุดบริการ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

  บริการรับชำระค่าใช้จ่ายบัตรเครดิต กรุงศรี จีอี วีซ่า แพลทินัม ที่ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร เครื่อง ATM ระบบธนาคารทางโทรศัพท์ อินเตอร์เน็ต และโทรศัพท์มือถือ (มีค่าธรรมเนียมชำระเงินที่ธนาคารแต่ละแห่งเรียกเก็บ โดยจะเรียกเก็บใน ใบแจ้งยอดรอบบัญชีถัดไป)
  คำสัญญาในการให้บริการลูกค้าของบัตรเครดิต กรุงศรี จีอี
   
  ข้อความในใบสมัครอ่านง่าย อธิบายข้อกำหนดและเงื่อนไขรวมทั้งชี้แจงรายละเอียด เกี่ยวกับค่าใช้จ่าย ที่อาจเกิดขึ้นอย่างครบถ้วน ชัดเจน
  "แผนพิทักษ์สินเชื่อ" เป็นเพียงทางเลือกสำหรับคุณ มิได้บังคับ และไม่มีผลต่อการอนุมัติสินเชื่อแต่ประการใด
  บริษัทฯ มีพนักงานฝ่ายบริการลูกค้าและติดตามหนี้ที่เต็มใจให้บริการ และให้ข้อมูลต่างๆเสมอ
  บริษัทฯ ให้สินเชื่อโดยคำนึงถึงความสามารถในการชำระคืนของลูกค้าเป็นสำคัญ
   
  บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด
  รายละเอียดเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการใช้บัตรเครดิต
   1.
  ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียม
  ค่าบริการอื่น
  ดอกเบี้ย
  ค่าธรรมเนียมในการใช้วงเงิน
  วันที่เริ่มคิดดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน
  - การซื้อสินค้า
  - การเบิกถอนเงินสด
   
   
  15% ต่อปี
  5% ต่อปี
   
  เริ่มคิดจากวันที่จ่ายเงินให้ร้านค้า
  เริ่มคิดจากวันที่ทำรายการ
   2.
  อัตราการผ่อนชำระคืนขั้นต่ำ 10% ของยอดเงินตามใบแจ้งยอดรายการแต่ละเดือน แต่ไม่น้อยกว่า 500 บาท
  3.
  ค่าธรรมเนียมการเบิกถอนเงินสด 3% ของจำนวนเงินสดที่เบิกถอน
  4.
  ระยะเวลาการชำระคืนโดยปลอดดอกเบี้ย หากชำระเต็มตามกำหนด สูงสุด 50 วันนับจากวันที่บันทึกรายการ
  ถึงวันครบกำหนดชำระเงิน
  5.
  ค่าธรรมเนียมของบัตรแต่ละประเภท
  (บาทต่อปี)
   
   
  แรกเข้า : ไม่มีการเรียกเก็บ
  รายปี    : ภายใต้เงื่อนไขบริษัท
                โปรดศึกษาหมายเหตุเพิ่มเติม
  บัตรแพลทินัม
  บัตรทอง
  บัตรเงิน/
  บัตรเลดี้
  บัตรหลัก
  บัตรหลัก
  บัตรหลัก
  1,500
  800  
  500
  4,000
  1,250
  600
  6.
  ค่าธรรมเนียมในกรชำระเงิน

  ช่องทางและวิธีการชำระค่าใช้จ่ายบัตรเครดิต


  6.1 ชำระผ่านธนาคาร
  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
  ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)  ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

  6.2 ชำระโดยหักบัญชีเงินฝาก
         อัตโนมัติ,ชำระผ่านเครื่อง ATM,
         ระบบธนาคารทางโทรศัพท์
         และอินเตอร์เน็ต ธนาคาร
         กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

  6.3 ชำระที่ทำการไปรษณีย์ที่มีเครื่อง
         หมาย PAY AT POST เท่านั้น
         (รับเฉพาะเงินสดไม่เกิน 50,000
         บาท /รายการ / จุดบริการ)

  6.4 ชำระที่เคารน์เตอร์เซอร์วิส
         (รับเฉพาะเงินสดไม่เกิน 30,000
         บาท /รายการ / จุดบริการ)

  6.5 ชำระที่เคาน์เตอร์บริการลูกค้าที่
         โฮมโปร และโฮมโปร พลัส

  6.6 ชำระที่ศูนย์บริการลูกค้าทีโอที
          ที่มีสัญลักษณ์ JUST PAY

  6.7 ชำระผ่านโทรศัพท์มือถือโดย
         TRUE MONEY (สำหรับผู้ใช้
         บริการระบบTRUE Move)
         หรือ mPAY (สำหรับผู้ใช้บริการ
         ระบบ AIS GSM, AIS 1-2-Call)
         (รับชำระไม่เกิน 30,000 บาท /
         รายการ / ครั้ง)

  6.8 ชำระที่จุดบริการรับชำระ
         เงินเทสโก้ โลตัสทุกสาขา

  6.9 ชำระที่จุดบริการรับชำระเงิน
         mPAY Station (รับชำระเงินสด
         ไม่เกิน 100,000 บาท / รายการ
          / ครั้ง )


  อัตราค่าธรรมเนียม
  การเรียกเก็บ
  ค่าธรรมเนียม
  จำนวนวันทำ
  การที่จะมีผล
  ตัดบัญชีบัตร
  ของท่าน
  กทม.และ
  ปริมณฑล
  ต่างจังหวัด
  ณ ที่จ่าย
  ใบแจ้งรอบ
  บัญชีถัดไป

  ฟรี!
  30 บาท  15 บาท  20 บาท  20 บาท


  ฟรี!


  ฟรี!

  15 บาท  ฟรี!  ฟรี!  10 บาท
  10 บาท  10 บาท

  ฟรี!
  50 บาท
  (ส่วนที่เกิน 100,000 บาทคิด 0.1% สูงสุด 1,000 บาท)
  15 บาท
  (ส่วนที่เกิน 50,000 บาทคิด 0.1% สูงสุด 1,000 บาท)
  35บาท
  (ส่วนที่เกิน 150,000 บาทคิด 0.1% สูงสุด 1,000 บาท)
  35บาท


  ฟรี!


  ฟรี!

  15 บาท  ฟรี!  ฟรี!  10 บาท
  10 บาท  10 บาท

  -  -


  -
  -  -


  -
  -  -  -  -


  -


  -

  -  -  -  -
  -  -
  1-2
  2  2  2  2


  1-2


  2

  2  1  2  2
  2  2

   7. ค่าปรับกรณีชำระเป็นเช็ค
  และเช็คถูกคืน
  200 บาท/ฉบับ
   8. ค่าธรรมเนียมการออกบัตรใหม่
  ทดแทนกรณีหาย/ชำรุด
  200 บาท/ครั้ง
   9. ค่าธรรมเนียมในการขอใบแจ้งยอดบัญชี 50 บาท/ครัง
  10. ค่าธรรมเนียมในการขอสำเนา
  ใบบันทึกการขาย (Sales Slip)
  200 บาท/ฉบับ
  11. ค่าธรรมเนียมในการขอรหัส
  ประจำตัวบัตรเครดิตใหม่ทดแทนรหัสเดิม
  200 บาท/ครั้ง
  12. ค่าใช้จ่ายจากการติดตามทวงถามชำระหนี้ งวดละ 250 บาท สำหรับลูกค้าที่มียอดค้าง
  ชำระ 1-2 งวด งวดละ 350 บาท สำหรับ
  ลูกค้าที่มียอดค้างชำระ 3 งวดขึ้นไป
  13. ค่าความเสี่ยงจากการแปลงสกุลเงิน ไม่เกิน 2.5% ของยอดค่าใช้จ่าย
  ในสกุลเงินต่างประเทศ
  หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมหรือยกเลิกค่าธรรมเนียม อัตราดอกเบี้ย และค่าบริการต่างๆ
                    โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  1 อัตราที่ระบุข้างต้นนี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% สำหรับค่าธรรมเนียมรายปีของบัตรแต่ละประเภท บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าธรรมเนียมรายปีในอัตราที่ระบุข้างต้น ในกรณีที่บัญชีของผู้ถือบัตรไม่มีการเคลื่อนไหวเป็นเวลาติดต่อกัน 12 เดือนขึ้นไป สำหรับผู้ที่ได้รับอนุมัติตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 2552 เป็นต้นไป
  2 อัตราค่าธรรมเนียมจะเปลี่ยนแปลงตามที่เรียกจริงโดยผู้ให้บริการรับชำระเงินแต่ละราย
  3 รายการใช้จ่ายหรือถอนเงินสดผ่านบัตรในสกุลเงินต่างประเทศจะถูกเรียกเก็บเป็นสกุลเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนกลางที่วีซ่า หรือมาสเตอร์การ์ดเรียกเก็บมายังบริษัท และจะมีการคิดค่าความเสี่ยงจากการแปลงสกุลเงินตามอัตราที่ระบุในตารางค่าธรรมเนียม
     


  ช่องทางและวิธีการชำระค่าใช้จ่ายบัตรเครดิต
  อัตราค่าธรรมเนียม
  การเรียกเก็บ
  ค่าธรรมเนียม
  จำนวนวันที่
  ทำการที่จะมี
  ผลตัดบัญชี
  บัตรของท่าน
  กทม./
  ปริมณฑล
  ต่างจังหวัด
  ณ ที่จ่าย ใบแจ้งรอบ
  บัญชีถัดไป
  ชำระผ่านธนาคาร
  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
  ฟรี
  ฟรี
  -
  -
  1-2
  ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
  30 บาท
  50 บาท
  (ส่วนเกิน 100,000 บาท คิด 0.1% สูงสุด 1,000 บาท)
  -
  2
  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
  15 บาท
  15 บาท
  (ส่วนเกิน 50,000 บาท คิด 0.1% สูงสุด 1,000 บาท)
  -
  2
  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
  20 บาท
  35 บาท
  (ส่วนเกิน 150,000 บาท คิด 0.1% สูงสุด 1,000 บาท)
  -
  2
  ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
  20 บาท
  35 บาท
  -
  2
  ชำระโดยหักบัญชีเงิยฝากอัตโนมัติ, ชำระผ่านเครื่อง ATM, ระบบธนาคารทางโทรศัพท์ และอินเตอร์เน็ต
  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
  ฟรี
  ฟรี
  -
  -
  1-2
  ชำระที่ทำการไปรษณีย์ที่มีเครื่องหมาย PAY AT POST เท่านั้น
  (รับเฉพาะเงินสดไม่เกิน 50,000 บาท/รายการ/จุดบริการ)
  ฟรี
  ฟรี
  -
  -
  2
  ชำระที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส
  (รับเฉพาะเงินสดไม่เกิน 30,000 บาท/รายการ/จุดบริการ)
  15 บาท
  15 บาท
  -
  2
  ชำระที่เคาน์เตอร์บริการลูกค้าโฮมโปร
  และโฮมโปรพลัส
  ฟรี
  ฟรี
  -
  -
  1
  ชำระที่ศูนย์บริการลูกค้าทีโอทีที่มีสัญลักษณ์ JUST PAY (รับเฉพาะเงินสดไม่เกิน 30,000 บาท/รายการ/จุดบริการ)
  ฟรี
  ฟรี
  -
  -
  2
  ชำระผ่านโทรศัพท์มือถือโดย TRUE MONEY (สำหรับผู้ใช้บริการระบบTRUE Move) หรือ mPAY (สำหรับผู้ใช้บริการ ระบบ AIS GSM, AIS 1-2-Call)(รับชำระไม่เกิน 30,000 บาท / รายการ / ครั้ง)
  10 บาท
  10 บาท
  -
  2
  ชำระที่จุดบริการรับชำระเงินเทสโก้ โลตัสทุกสาขา
  10 บาท
  10 บาท
  -
  2
  ชำระที่จุดบริการรับชำระเงิน (รับชำระเงินสดไม่เกิน 100,000 บาท / รายการ / ครั้ง )
  10 บาท
  10 บาท
  -
  2

   
  • มีอายุ 20-65 ปี
  • มีรายได้ประจำไม่น้อยกว่า 70,000 บาทต่อเดือน
  • กรณีผู้มีรายได้ประจำมีอายุงานตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป
   (โดยนับอายุงานรวมกับที่ทำงานเดิม)
  • กรณีเป็นผู้ประกอบการต้องดำเนินธุรกิจมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
   และมีกระแสเงินหมุนเวียนบัญชีขาเข้า 6 เดือนย้อนหลัง นับจากเดือนปัจจุบัน โดยเฉลี่ยต่อเดือน 1,400,000 บาทต่อเดือน
  เจ้าหน้าที่/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ (อายุการทำงาน 1 ปีขึ้นไป)
 • สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน (หน้าแรกที่มีรายละเอียดของบ้าน และหน้าที่มีชื่อของผู้สมัคร)
 • สลิปเงินเดือนฉบับเดือนที่ผ่านมาจากเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือหนังสือรับรองเงินเดือนตัวจริง ที่ระบุวันที่ออกหนังสือไม่เกิน 60 วันนับจากวันสมัคร ระบุตำแหน่ง และอายุงาน (สำหรับพนักงานบริษัทต้องมีอายุงานมากกว่า 4 เดือน สำหรับพนักงานชั่วคราวต้องมีอายุงานมากกว่า 3 ปี)
 • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน (รวมสำเนาสมุดบัญชีหน้าแรก)
 • ใบอนุญาตทำงาน ซึ่งมีอายุคงเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือน (สำหรับชาวต่างชาติ)
  เจ้าของกิจการ (ดำเนินกิจการมาแล้วไม่ต่ำกว่า 1 ปี)
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท/หจก./ใบทะเบียนการค้า
 • สำเนารายชื่อผู้ถือหุ้น (กรณีจดทะเบียนบริษัท)
 • สำเนาบัญชีธนาคารล่าสุดย้อนหลัง 6 เดือน
  (ควรเป็นบัญชีประเภทออมทรัพย์ หรือกระแสรายวันที่ใช้หมุนเวียนของบริษัท)
  โดยเฉลี่ยเดือนละ 1,400,000 บาทต่อเดือน