ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเบิกเงินสดด้วยบัตรเครดิตถึง 50%

ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเบิกเงินสดด้วยบัตรเครดิตถึง 50%

การเบิกเงินสด

ด้วยบัตรเครดิตนั้น มีค่าใช้จ่ายอยู่ 2ส่วนที่สำคัญคือ ดอกเบี้ย (สูงสุด18%) และค่าธรรมเนียมในการเบิกเงินสด (3%) ทั้งนี้ หากคุณเป็นผู้ที่กดเป็นประจำและการเบิกของคุณเพื่อนำมาใช้ในระยะสั้นให้เกิดความคล่องตัว และผ่อนจ่ายได้ การใช้บัตรกดเงินสดจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายให้คุณได้ถึง 50%

บัตรเบิกเงินสด

เป็นบัตรที่ผู้ใช้สามารถเบิกถอนเงินสดได้จากเครื่อง ATM โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม 3% ธนาคารจะคิดดอกเบี้ยจากยอดที่เบิกนับตั้งแต่วันที่เบิกจนถึงวันที่ชำระครบถ้วน ทั้งนี้ บัตรกดเงินเหมาะกับการเบิกเพื่อนำมาใช้ในระยะสั้น (ไม่เกิน 3-4 เดือน) เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าจะเริ่มสะสมจนเกินจุดคุ้มทุนของการที่ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม 3% ในการเบิกเงินสดด้วยบัตรเครดิต หากคุณต้องการกู้เงินและผ่อนชำระเกิน 3-4 เดือนขึ้นไป บัตรเครดิตหรือสินเชื่อบุคคลแบบระบุงวดผ่อนชำระชัดเจนอาจเป็นบริการที่เหมาะกว่า

*สมมุติฐานอัตราดอกเบี้ยบัตรเครดิตและบัตรเงินสด 18% และ 26.5% ตามลำดับ

เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการเบิกเงินสดด้วยบัตรเครดิตและบัตรเบิกเงินสด

เบิกด้วยบัตรเครดิต เบิกด้วยบัตรเงินสด
จำนวนเงินที่เบิก 10,000 บาท
ระยะเวลา 11 เดือน
อัตราดอกเบี้ยต่อปี 18% 26.50%
ค่าดอกเบี้ย(1) 10,000 x 18% / 12 = 150 บาท 10,000 x 26.5% / 12 = 221 บาท
ค่าธรรมเนียมในการเบิกเงินสด(2) 10,000 x 3% = 300 บาท -
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น(1)+(2) 450 บาท 221 บาท ประหยัดกว่า 50%